vrijdag 16 mei 2014

Bericht uit het AD van 16 mei.

Hopelijk werkt het echt...

 Mazelen genezen vrouw met ziekte van Kahler

Een pril experiment met een speciaal ontwikkeld mazelenvirus heeft een 49-jarige Amerikaanse vrouw gered van de ziekte van Kahler (multipel myeloom), een tot nu toe ongeneeslijk verklaarde vorm van kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd beginnen te groeien in het beenmerg. De vrouw is nu een half jaar in complete remissie.
Tijdens een test werden twee vrouwen met multipel meyloom eenmalig geïnjecteerd met een uniek mazelenvirus (MV-NIS) dat onwtikkeld werd om meylomacellen aan te vallen.

Ze reageerden alletwee positief op het experiment, maar vooral bij Stacy Erholtz bleek de behandeling een succes, melden Amerikaanse media. De 49-jarige vrouw bereikte complete remissie en is nu een half jaar kankervrij verklaard. De resultaten zijn opmerkelijk omdat alle andere pogingen om de ziekte af te remmen voordien faalden.

'Wie had dat ooit kunnen denken? Achteraf kreeg ik te horen dat in dat ene spuitje genoeg zat om 100 miljoen mensen te vaccineren. Het is echt opmerkelijk', getuigt Erholtz.

Virotherapie
Volgens het onderzoeksteam van de Amerikaanse Mayo Clinic getuigen de resultaten dat virotherapie succesvol is in de strijd tegen kanker. Bij deze vorm van behandeling worden kankercellen aangevallen door een virus dat gezond weefsel spaart. 'Het doel van deze therapie is te komen tot een remedie voor kanker in één enkele dosis', aldus een woordvoerder.

Nu het mazelenvirus succesvol blijkt in de strijd tegen de ziekte van Kahler wil het team ook tests opstarten voor andere agressieve vormen van kanker, waaronder eierstok- en hersenkanker.

 Bron AD 16 mei 2014

woensdag 14 mei 2014

Alles nog steeds goed!

De tijd gaat snel. Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat bij mij Kahler geconstateerd werd. Na alle chemo's en stamceltransplantatie blijft de tweemaandelijkse controle. Dus weer op weg naar Rotterdam. Bloedprikken en een bezoek aan de hematoloog. Gelukkig weer goed nieuws. De bloedwaarden blijven goed dus over twee maanden de volgende controle. Hopelijk blijven we nog lang zo doorgaan zonder dat meneer Kahler weer de kop op steekt.